Photoshoot

KONOHA GIRLS by Rini / Sookie / Sunny

KONOHA GIRLS by Rini / Sookie / Sunny

* Cosplayers :
Rini Uzu Maki como Hinata Hyuga..
Sookie Aisaka como Sakura haruno.
Sunny Sora como Ino Yamanaka

* Anime : Naruto
—–
FOTOGRAFIAS
Edward Estrada Prado
KeFotos – Fotografía Digital
Angel Bautista
Fernando Fuentes Fotografia

konoha-girls_sookie-rini-sunny (2)

konoha-girls_sookie-rini-sunny (21)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (18)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (17)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (16)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (15)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (14)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (13)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (12)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (11)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (10)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (9)

konoha-girls_sookie-rini-sunny (8)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (7)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (6q)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (6)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (5)
konoha-girls_sookie-rini-sunny (4)

konoha-girls_sookie-rini-sunny (3)